customs gerb

м. Дніпро

+38 (056) 789-37-56

+38 (096) 503-09-51

office@customs-dp.com

   Сертифікат УкрСЕПРО - документ, який підтверджує, що продукція відповідає законодавчо встановленим вимогам щодо її якості та безпеки і внесена до реєстру сертифікованої продукції на території України (Реєстр Системи УкрСЕПРО).

Сертификация УкрСЕПРО * Украина  Знак Соответствия УкрСЕПРО добровольная сертификация  Национальный знак соответствия техническим регламентам УКРАИНЫ

   Сертифікація - процедура, за допомогою якої третя сторона дає письмову гарантію, що продукція, процес або послуга відповідають заданим вимогам.

   Система сертифікації - система, яка має власні правила, процедури і управління для проведення сертифікації відповідності.
Третя сторона - особа або орган, які визнані незалежними від сторін, які беруть участь в питанні, який розглядається (ДСТУ 2462-94 "Сертифікація: основні поняття, терміни і визначення").

   Сертифікація продукції здійснюється уповноваженими на те органами з сертифікації з метою запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров'я і майна громадян і навколишнього середовища; сприяння споживачеві в компетентному виборі продукції; створення умов для участі суб'єктів підприємницької діяльності в міжнародному економічному науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі.

Cертификат Соответствия jpg  Сертификат Соответствия на Авто  Сертификат Соответствияt   Декларация

  Оформити ЗАЯВКУ  

    Об'єктами сертифікації в Системі є продукція, яка:

- Виготовлена ​​в Україні;
- Ввозиться в Україну і позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам;
- Ввозиться в Україну і не позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам, але може бути ідентифікована як така, що повинна відповідати чинному в Україні нормативному документу на аналогічну продукцію;
- Ввозиться в Україну і не позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам і не може бути ідентифікована як така, що повинна відповідати чинному в Україні нормативному документу на аналогічну продукцію, але має позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України.

    Сертифікат Відповідності СЄ

   СЄ - це система сертифікації Європейського Союзу («Conformite Europeenne» - Європейське Відповідність).

CE

   Оформлення сертифіката СЄ контролюється і регламентується органом, який називається ЄОВС. Розшифровується ця абревіатура, як Європейський орган випробувань і сертифікації продукції.

sertificate CE  СЕ Декларация  ДекларациЯ  Сертификация СЕ

      Оформити ЗАЯВКУ    

   Порядок проведення СЄ:
1. Визначення директиви і стандартів, за якими буде проводитися тестування і сертифікація продукції виробника;
2. Оцінка наданих документів, технічного файлу та іншої затребований експертами документації на відповідність заявленої Європейської Директиви.
3. Аналіз виробництва у вигляді виїзду експертів на територію компанії (якщо є потреба).
4. Випробування продукції на відповідність обраним стандартам.
5. Оформлення сертифіката відповідності СЄ.
   Вартість отримання європейської сертифікації залежить від виду продукції, кількості та вартості проведення необхідних випробувань, які проводяться в акредитованій лабораторії.

   Для початку співпраці, від вас необхідна наступна інформація:
- Найменування компанії;
- Відповідальна особа з контактною інформацією;
- Найменування продукції;
- Призначення продукції;
- Нормативна документація України (ДСТУ, ТУ, ГОСТ);
- Схеми, креслення або малюнок;
- Опис продукції;
- Якщо застосовувалися гармонізовані стандарти ЄС, вказати їх.

    Сертифікат Відповідності ГОСТ Р

   Отримання сертифікату відповідності ГОСТ Р в Росії може проводитися за різними затвердженими схемами реєстрації:
- Сертифікат відповідності ГОСТ Р оформляється на контракт видається з обов'язковим проведенням випробувань і внесенням інформації про проведені випробування (номер і дата протоколу).

ГОСТ Р

   Як правило, в сертифікаті вказується точне найменування виробника і одержувача, номер і дата контракту, а також схема оформлення.

   Дана форма оформлення застосовується в тому випадку, якщо імпорт не обмежується разової поставкою товару.
Міжнародний договір (контракт) укладається між одержувачем товару і постачальником або виробником. Оформлені за вказаною схемою документи дійсні протягом одного року. Відповідно, фірма-заявник може імпортувати продукцію, зазначену в контракті і без будь-яких обмежень.
- Сертифікат ГОСТ Р на партію може видаватися без протоколу випробувань. Однак, в обов'язковому порядку вказується номер і дата (інвойсу). Потрібно відзначити, що такий документ діє на обмежену партію продукції.
   Такий документ видається з відкритою датою. Як правило, така схема використовується в тому випадку, якщо передбачається імпорт тестової партії.    Часто ця схема застосовується для обов'язкового підтвердження якості обладнання, так як обладнання поставляється малими партіями і немає необхідності оформляти документи на тривалий термін.
- Сертифікат відповідності ГОСТ Р, виданий на серійний випуск продукції оформляється на виробника з обов'язковим проведенням сертифікаційних випробувань.

Сертификат ГОСТ Р  ГОСТ Р Сертификат

  Оформити ЗАЯВКУ  

   На відміну від реєстрації партії, в сертифікаті відбивається номера протоколу проведених випробувань.
   Термін дії такого документи може бути від одного року до трьох років. Зазначена схема може бути застосована для підтвердження відповідності як вітчизняної, так і імпортної продукції.

    Сертифікат ISO 9001.

До УВАГИ! Зміни та нововведення.

Впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР).

   Сертифікат ISO 9001 - документ, який видається спеціальним органом на товар, що відповідає стандартам ISO (ІСО).

9001  14001  22000

Сертификат ISO на систему экологического управления  Сертификат ISO  Сертификат ISO на систему управления качеством 

  Оформити ЗАЯВКУ  

   ISO 9001 - міжнародний стандарт, який встановлює вимоги до систем управління якістю (СУЯ) для організацій, діяльність яких спрямована на підвищення задоволеності споживачів, а також для тих компаній, які прагнуть забезпечити відповідність якості продукції (послуг) вимогам споживачів, в тому числі законодавчим та нормативним вимогам, які можуть застосовуватися до діяльності даної організації.
   Сертифікат ISO 14001 - документ міжнародного рівня, який видається для підтвердження якості та надійності діючої на підприємстві системи екологічного менеджменту.
   Наявність на підприємстві сертифіката ISO 14001 свідчить про те, що організація володіє достатньою кількістю ресурсів для здійснення успішної екологічної діяльності свого виробництва.
   Цілі впровадження стандартів серії ISO 14000:
   - Мінімізація негативного впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище,
   - Дотримання законів, правил, вимог, спрямованих на збереження екології.
   Сертифікація ISO 14000 використовується компаніями, які в процесі своєї роботи використовують виробничі об'єкти та обладнання, а також здійснюють технологічні процеси, які можуть завдати шкоди навколишньому середовищу.
   ISO 22000 встановлює вимоги до системи менеджменту організацій, що беруть участь в процессі виробництва і споживання харчових продуктів, щоб показати їх здатність контролювати ризики безпеки харчової продукції та гарантувати, що кінцеві продукти, є безпечними для споживачів.
   Побудована на основі вимог даного стандарту система менеджменту безпеки харчових продуктів дозволить Вашої організації:
   - Ідентифікувати і оцінити всі потенційно можливі в процессі виробництва харчових продуктів небезпеки, включаючи ризики, пов'язані з типом процесу і використовуваного обладнання;
   - Результативно обмінюватися інформацією з постачальниками, споживачами та іншими зацікавленими сторонами (починаючи від сільськогосподарських виробників до виробників харчової продукції, харчових лабораторій, наглядових органів і т.п.) в процесі створення харчових продуктів;
   - Відповідати існуючим законодавчим і нормативним вимогам, що стосуються безпеки харчових продуктів, і узгодженим вимогам споживачів.

   Процес Сертифікації включає:

1. Експертна консультація по сертифікації;
2. Підготовка сертифікації:
- визначення робіт; термінів, ін. параметрів;
- узгодження і підписання договору;
- ви проводите оплату робіт;
- ви надаєте інформацію для проведення робіт.
3. Проведення сертифікації:
- наші фахівці проводять розробку і впровадження системи ISO;
- вам надаються на підписання розроблені документи;
- ви проходите сертифікаційний аудит системи ISO;
- ми готуємо і погоджуємо проект вашого сертифіката.
4. Реєстрація в реєстрі, видача сертифіката.

Залишились питання, звертайтеся до нас!