Ua Ru En

Центр сертификации Украины

Сертифікація ISO

Сертификат ISO 9001, заказать Украина

Сертифікат ISO 9001 

ISO 9001 - міжнародний стандарт, що встановлює вимоги до систем менеджменту якості для організацій, діяльність яких спрямована на підвищення задоволеності споживачів, а також для тих компаній, які прагнуть забезпечити відповідність якості продукції (послуг) вимогам споживачів, у тому числі законодавчим та нормативним вимогам, що застосовуються в діяльності цієї організації.

Сертифікат ISO 9001 документально підтверджує той факт, що на підприємстві працює система управління якістю. Така сертифікація є гарантією стабільного функціонування системи управління якістю підприємства. 

Наявність сертифікату ISO 9001 допоможе Вам:

 • перемагати у тендерах;
 • підвищувати конкурентоспроможність вашої продукції/послуг;
 • розширювати ринки збуту;
 • покращувати імідж та зміцнювати довіру до споживача.

Сертификат ISO 14001, Заказать Украина

 

Сертифікат ISO 14001 

Сертифікат ISO 14001 – документ міжнародного рівня, який видається для підтвердження якості та надійності системи екологічного менеджменту, що діє на підприємстві.

Наявність на підприємстві сертифіката ISO 14001 свідчить про те, що організація має достатню кількість ресурсів для здійснення успішної екологічної діяльності свого виробництва.

Цілі впровадження стандартів серії ISO 14001:

 • мінімізація негативного впливу діяльності підприємства на довкілля,
 • Дотримання законів, правил, вимог, спрямованих на збереження екології.

Сертифікація ISO 14001 використовується компаніями, які в процесі своєї роботи використовують виробничі об'єкти та обладнання, а також здійснюють технологічні процеси, здатні завдати шкоди довкіллю.

Отримання сертифікату ISO 14001 є необхідною умовою для взаємодії із закордонними партнерами, показником виходу на світовий рівень якості та доказом конкурентоспроможності.

Сертификат ISO 22000 заказать, Украина

 

Сертифікат ISO 22000 

ISO 22000 встановлює вимоги до системи менеджменту організацій, що беруть участь у ланцюгу виробництва та споживання харчових продуктів, щоб показати їх здатність контролювати ризики безпеки харчової продукції та гарантувати, що кінцеві продукти є безпечними для споживачів. 

Побудована на основі вимог цього стандарту система менеджменту безпеки харчових продуктів дозволить Вашій організації: 

 • ідентифікувати та оцінити всі потенційно можливі в ланцюжку виробництва харчових продуктів небезпеки, включаючи небезпеки, пов'язані з типом процесу та використовуваного обладнання; 
 • результативно обмінюватися інформацією з постачальниками, споживачами та іншими зацікавленими сторонами (починаючи від сільськогосподарських виробників до виробників харчової продукції, харчових лабораторій, наглядових органів тощо) у ланцюжку створення харчових продуктів; 
 • відповідати законодавчим та нормативним вимогам, що стосуються безпеки харчових продуктів, та узгодженим вимогам споживачів.

Процес сертифікації включає: 

1. Експертна консультація із сертифікації; 

2. Підготовка сертифікації: 

 • визначення робіт; термінів, ін. параметрів; 

узгодження та підписання договору; 

 • ви надаєте інформацію щодо робіт. 

3. Проведення сертифікації: 

 • наші фахівці проводять розробку та впровадження системи ISO; 
 • вам надаються на підписання розроблені документи; 
 • ви проходите сертифікаційний аудит системи ISO; 
 • ми готуємо та погоджуємо проект вашого сертифікату. 

4. Реєстрація у реєстрі, видача сертифіката.